уторак, 01. мај 2012.

Multiroman

Multiroman je specifična književna forma u kojoj svaki autor vodi svoj lik nezavisno od delovanja ostalih. 
Narativni delovi romana pisani su odvojeno, a dijalozi su nastajali komunikacijom autora u virtuelnom prostoru. Sagovornici su bili svesni reči koje izgovara drugi lik, ali ne i misli koje stoje iza toga. 
Za razliku od klasičnog romana, u kojem autor osmišljava priču unapred i prilagođava postupke likova svojoj inicijalnoj ideji, u multiromanu nijedan autor ne može da upravlja postupcima drugih likova, već pokušava da se prilagodi, kao što pojedinac čini sa svojim životom u realnosti. Na taj način priča se udaljava od uobičajene literarno konstruisane dinamičnosti i ide prema širini i usporenom tempu stvarnog života.